Szakkör, sportkör

Az intézményben biztosított szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások

Minden szakkör térítésmentes.

Szakkörök

 

Megnevezés

Ügyes kezek

Német

Ügyes kezek

Informatika

Matematika tehetséggondozó

Énekkar

Rajz és vizuális kultúra

Angol kezd?

Anyanyelvi

Matematika

Német nyelv tehetséggondozó

 

Kölyökatlétika

Tömegsport

Labdarúgás

Labdarúgás

Kézilabda

Kézilabda

Labdarúgás

Labdarúgás

Korrepetálások

1-4.évfolyam

Anyanyelv

Biológia, földrajz

Fizika, kémia

Fizika, kémia

Német nyelv

Matematika

 

Tanulmányi versenyek

 

Iskolaszint? tanulmányi versenyek
Rajz, helyesírás, olvasás, idegen nyelv, matematika, sport, szavaló, informatika, természetismereti és történelem. A versenyek összeállításakor törekedünk a szóbeliségre és lehet?ség szerint a gyakorlati feladatokra is. A versenyeken, vetélked?kön minden osztály képviseltetheti magát.


Az országos tanulmányi versenyeken való szereplésre ösztönözzük tanulóinkat!
A versenyeken eredményesen résztvev? és az ünnepélyeken szerepl? tanulókat minden esetben jutalmazzuk. (igazgatói dicséret, oklevelek, könyvjutalmak, tárgyjutalmak)

Diáksport-versenyek
Atlétika, kézilabda, labdarúgás, mezei futóversenyek, Csipet Olimpia, játékos sportvetélked?, akadályverseny.
1-8. osztályokban a tömegesítésre kell nagy gondot fordítani, a tanulók egészséges mozgásigényének kielégítésére.

Tanítási órán kívüli tevékenységek szervezése a személyiség fejlesztése érdekében

  • 1 napos kirándulások szervezése tervszer?en.
  • Osztályprogramok (szalonnasütés, kerékpártúra, uszoda, múzeumlátogatás, kenutúra, klubdélután stb.)
  • Daloshegyi-kórustalálkozó Sopronban.
  • Színházi el?adás szervezése.
  • Az internet használata tantárgyi felkészüléshez.

Diákblog

Gyereknap

Írta: Balázs, 2018. máj. 31.

Hétfőn ünnepeljük a gyereknapot! Minden osztály érdekes programon vesz részt.

Képgalériák

Határtalanul program

dht

Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola - Fertőszentmiklós

OM: 030670
Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 41-42.
Tel.: 99/544-178, Fax.: 99/544-179
Mobil: +36 20 438 2744
E-mail: fszisk@aplusnet.hu
Igazgató: Szántó Zoltán

Petőházi Tagintézmény

Cím: 9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 21.
Tel.: 99/382-091
E-mail: petohaza.iskola@gmail.com
Tagintézmény-vezető:
Sass Andrásné

A projektről

Azonosító száma: NYDOP-5.3.1/2F-2f-2009-0001
Projekt neve: „Változó Világ Tükrében!” A fertőszentmiklósi, mikrotérségi központi feladatokat ellátó általános iskola komplex fejlesztési programja”
Projekt leírás: itt olvasható

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Fertőszentmiklós Város Önkormányzata
9444. Fertőszentmiklós, Szent István u. 19.
Tel: 99-544-510
E-mail: fertoszentmiklos@fertoszentmiklos.hu
Weblap: www.fertoszentmiklos.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016. Budapest, Gellérthegy utca 30-32. Weblap: www.vati.hu

A weboldalt készítette: