Névadónk: Felsőbüki Nagy Pál

Felsőbüki Nagy Pál Felsőbüki Nagy Pál

Iskolánk névadója Felsőbüki Nagy Pál, aki itt Fertőszentmiklóson születetett 1777. október 7-én. A lexikonokban téves adatokat találunk, hisz a helyi plébánián található a bizonyíték, a keresztlevele, a keresztségben a Pál Xavér nevet kapta.
Gyerekkorát itt töltötte a kúriájukban, melyet 1903-ban lebontottak, és egyemeletes iskolát építettek a helyére. Az iskola falán márványtábla őrzi a család emlékét.
Ha lemegyünk az iskola alatt található 300 éves pincébe, ez még az ő családjuké volt.
Ősei a helyi temetőben nyugszanak, sírköveiket gondozzuk, bizonyítékai a Felsőbüki család eredetének és itteni életének.
Az új iskola előtt pedig a szobra látható, melyet minden évben a Tudomány Napján a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, városunk polgármestere, és iskolánk vezetője koszorúz meg.
Diáktanácsunk születésének és halálának évfordulóján emlékezik meg e nagyszerű emberről, sportversenyeket és kiállításokat rendezünk.

Ki volt ő?
Minél többet tudunk róla, elmondhatjuk, hogy a 19. század embere, hibáival és erényeivel együtt. Aki megél 80 évet, az a családjáért, a közösségéért, országáért sokat tehet.
Persze, hogy egy ilyen hosszú életút alatt vannak csúcsok és mélypontok, dicsőítik és rágalmazzák, ahogy éppen a politika és a történelem kereke forog.
Sopronban, Pozsonyban majd Pesten tanult, jogi diplomát szerzett és ügyvéd lett.
Részt vett a napóleoni háborúkban, hősiesen harcolt a nemesi hadak élén.
Kiváló szónok volt, Sopron vármegye országgyűlési képviselője 1807-től.
Berzsenyi Dániel ódát irt róla: Felsőbüki Nagy Pálhoz.
Az 1825-ös országgyűlésen a jobbágyokért, a magyar nyelv ügyéért harcolt, ennek hatására ajánlotta fel Széchenyi István gróf egyévi jövedelmét egy tudományos akadémia felállítására.
Nagyon jó kapcsolat alakult ki Széchenyi és Felsőbüki között, a reformmozgalom elindítói voltak ők.
1830 után házassága és anyagi helyzete megromlott, első feleségétől elvált, a pereskedés után eladta barokk kastélyát, és egy szerényebb kúriába költözött.
Megismerkedett Klein Izabellával, aki négy gyermekkel ajándékozta meg.
Tehát, mint apának 5 gyerekről kellett gondoskodnia, 2 fiú és 3 lány taníttatása az akkori időben sem volt könnyű, anyagi helyzete egyre rosszabb lett, eladósodott.
Próbálta birtokait pótolni, új utakat keresett, a királyhoz is fordult segítségért, ekkor kapta meg a Bükk és Csepreg környékén lévő 470 holdas birtokot.
Ekkor konzervatívnak és királypártinak bélyegezték.
De mi volt mögötte?
Ezt csak ő és családja tudta.
Kinevezték a Pálffy birtokok zárgondnokának, ezután biztos fizetést kapott, ez lett a család biztos megélhetési forrása, és később talán ez volt a halálának oka is.
Pálffy gróf fia megvádolta és beperelte, ő tévedésből nem jelent meg a tárgyaláson, ahol nagy összegű kártérítésre ítélték, és az adósok börtönébe került.
Onnét igazi barátai mentették ki, de a sok megpróbáltatás miatt szélütés érte és Insendorfban meghalt. Nem érte meg, hogy bebizonyították ártatlanságát. Holttestét Bükkön temették el a templom előtti sírkertben.
A különböző lexikonok a politikusról, a történelmi személyről szólnak, én inkább az embert próbáltam megközelíteni. Ha látom a szobrát, ha leszármazottai eljönnek, ide felemelő érzés a velük való találkozás.
Az itt lakó emberek is büszkék lehetnek a 19 század liberális politikusára.
Így kerek az ő élete a fertőszentmiklósi templomtól a bükki templomig.

Diákblog

Gyereknap

Írta: Balázs, 2018. máj. 31.

Hétfőn ünnepeljük a gyereknapot! Minden osztály érdekes programon vesz részt.

Képgalériák

Határtalanul program

dht

Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola - Fertőszentmiklós

OM: 030670
Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 41-42.
Tel.: 99/544-178, Fax.: 99/544-179
Mobil: +36 20 438 2744
E-mail: fszisk@aplusnet.hu
Igazgató: Szántó Zoltán

Petőházi Tagintézmény

Cím: 9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 21.
Tel.: 99/382-091
E-mail: petohaza.iskola@gmail.com
Tagintézmény-vezető:
Sass Andrásné

A projektről

Azonosító száma: NYDOP-5.3.1/2F-2f-2009-0001
Projekt neve: „Változó Világ Tükrében!” A fertőszentmiklósi, mikrotérségi központi feladatokat ellátó általános iskola komplex fejlesztési programja”
Projekt leírás: itt olvasható

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Fertőszentmiklós Város Önkormányzata
9444. Fertőszentmiklós, Szent István u. 19.
Tel: 99-544-510
E-mail: fertoszentmiklos@fertoszentmiklos.hu
Weblap: www.fertoszentmiklos.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016. Budapest, Gellérthegy utca 30-32. Weblap: www.vati.hu

A weboldalt készítette: