Az iskola múltja röviden

Tanítók az '50-es években Tanítók az '50-es években

A Nádasdyak 1660-as urbáriumában találunk először írásos említést az iskoláról, ami egytantermes volt a 19. század végéig.

Az 1868-as népiskolai törvény miatt nagyobbra volt szükség, ami a Felsőbüki család kúriájában működött 1903-ig. A kúriát lebontották, és 7 hónap alatt felépült, az emeletes római katolikus népiskola, amit a község lakossága, a falu vezetése, az egyház és az Eszterházy család hozott létre.

Ma ennek emlékét őrzi az iskola falán lévő márványtábla. Ezt az épületet 106 év után európai uniós pályázati pénzből valamint a város önerejéből felújították, korszerűsítették négy hónap alatt, a 21. századi elvárásoknak megfelelően. A falak és az emeleti lépcső őrzi a régi iskola emlékét.

1949.szeptember 3-tól megszűnt Petőházán a felső tagozat, 61 éve ide járnak a felsősök.

1973-tól pedig a csapodi felsősöket is körzetesítették. 1977-től pedig a röjtökmuzsaji, ebergőci felsős tanulók következtek.

Nagykörzeti iskolává nőtte ki magát az intézmény.

1961-ben megkezdődött a gimnáziumi oktatás, és 1966. szeptember elsején adták át az Ikva partján megépült, akkor nagyon korszerű gimnáziumi épületegyüttest.

Nagyon jól képzett oktatói gárda és helyi és környékbeli diák érezte ezt otthonának.

Sajnos 3 év múlva bezárták, a tanulókat a soproni gimnáziumokba helyezték el, üresen maradt az épület. A gyermeklétszám növekedése miatt ide költözött az alsó tagozat 1988-ig.

Ekkor készült el a régi iskola mellett egy nagyon impozáns új iskola 14 tanteremmel, modern konyhával, étteremmel. Az új épületbe a felsősök, a régi iskolába pedig az alsósok járnak.

A régi gimnázium épületén látható egy tábla, hogy eladó.

1971-től 1983-ig körzeti testnevelés tagozat is működött. 1981-ben adták át a környék legnagyobb tornatermét öltözőkkel.

Szintén uniós pályázati pénzből ennek a teljes felújítása kezdődik meg 2010-ben.

1984-től 1991-ig az iskola Iliás Ferenc nevét viselte, aki a községben született, tanító volt, és alapítója a Nemzeti Parasztpártnak, később a Kommunista Párt tagja lett.

A rendszerváltás után visszatértünk az Általános Iskola Fertőszentmiklós névre.

10 éven keresztül a Rába Gimnázium levelező tagozata is működött itt.

Újabb gazdasági nehézségek következtek, több környező faluban ismét megszűnt a felső tagozat, a szülők a szabad iskolaválasztás jogával élve ide íratták gyerekeiket, újabb 5 településről vannak bejáróink.

Vannak községek, akik már az alsó tagozatot sem tudták fenntartani, így a bejáróink között több mint 20 alsós tanuló van.

Az iskola új neve Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola lett 2007-ben, mivel Felsőbüki Nagy Pál 1777. október 7-én itt született.Az iskola napjainkban

Az iskolában 2010-ben 300 milliós fejlesztéseket hajtunk végre 2010-ben 300 milliós
fejlesztési beruházás valósul
meg az iskolában

Iskolánk már negyven éve központi iskolaként működik, hisz négy falu (Petőháza, Csa-pod, Ebergőc, Röjtökmuzsaj) gyermekei járnak ide. Jó tudni, látni, amikor az egykori tanít-vány szülőként ide íratja gyermekét a szabad iskolaválasztás jogával élve.

Korszerű épületekben folyik a tanítás. A környéken elsőként épült meg nálunk a torna-csarnok, ami most, 2010-ben felújításra kerül. Iskolakönyvtár is csak nálunk működik. Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosítására.

A szakmai munkánkat több ellenőrzés is nagyon jónak minősítette. Tanulóinkat évtizedek óta 97%-ban az első helyen megjelölt iskolába veszik fel.

Két alapítvány is működik (Alapítvány az Általános Iskoláért, Fertőszentmiklósi Általános Iskola Tehetséges Tanulóit Segítő Közalapítvány), melyek az iskolát támogatják egyrészt a felszerelések korszerűsítésével, másrészt a tanulók jutalmazásával. Kiemelt helyen szerepel a számítástechnika oktatása, közel 100 számítástechnikai szakember került már ki innét, Ame-rikáig, Ausztráliáig bezárólag. Nincsen olyan üzem a környéken, ahol ne találkoznánk egykori tanítványainkkal. A helyi szakemberek, vállalkozók segítik volt iskolájukat. Évente rendsze-resen találkoznak 20-30-40 éve itt végzett tanulók. Szívesen emlékeznek az Alma materre az osztálytalálkozók keretében.

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola épülete A Felsőbüki Nagy Pál Általános
Iskola épülete

Egyik meghatározó tényező, hogy tantestületünk összetétele állandónak mondható, mégpedig úgy, hogy a nyugdíjba vonulók helyét mindig régi tanítványaik veszik át. A folyamatosság, a korszerű oktatás ezzel is biztosított. Jelenleg is 5 egyetemtől fogadunk gyakorlós hallgatókat, a mentoraink kiváló szakemberek. Az egyetemi hallgatók többsége volt tanítványunk, de más településekről is szívesen jönnek ide.

Több sportágban kiváló megyei és országos eredményeket érnek el tanulóink így a labdarúgás, kézilabda, mezei futóversenyek, atlétika területén. Oklevelek, érmek, serlegek sokasága tükrözi ezt. A tömegsportra mozogni vágyó gyerekeink járnak, közel 140 fő.

Évtizedek óta van énekkarunk kb. 70 tanulóval, sőt Pedagógus Nőikar is működik. Gyakran együtt lépnek fel városi ünnepélyeken, illetve zenei fesztiválokon. Az iskola esztétikai összhangjáról dekorációs szakkör gondoskodik művésztanárunk irányításával. Kiállításokat rendezünk, ahol azok a régi tanítványaink is bemutatkoznak, akikből művész lett (keramikus, festő, szobrász). Tánciskola is (Genius Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) működik itt hetente két alkalommal, ahol balettmesternők tanítják diákjainkat, akik országos bajnokságot, Európa-bajnokságot nyertek, sőt Los Angelesben világbajnoki helyezett tanítványunk is volt.

A tehetségfejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk, így nagy múltra tekint vissza a nyelvész, a történelem, a német nyelv, matematika és természettudományos szakkörünk. A TIT Országos levelezős versenyén ezekből a tárgyakból országos 1-20. helyezést érnek el a tanulóink minden évben. A környékünkön csak a mi városunkban van angolnyelv-oktatás, már harmadik osztálytól választhatnak tanulóink a német és az angol nyelv közül. Szakkör és korrepetálás is van e két nyelvből.

A nehéz helyzetű, gyenge képességű tanulóinknak korrepetálást tartunk a fő tantárgyakból. Az iskolánkban tanuló sajátos nevelési igényű gyermekekkel fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus és logopédus is foglalkozik. Erre külön szaktantermünk van, pályázati úton gyarapítjuk a fejlesztő eszközeinket. A tanulási, magatartási és beilleszkedési zavaros kamaszok az önismereti szakkörre járhatnak, ahol szakember foglalkozik velük. Esélyegyenlőséget biztosítunk a roma származású gyermekeknek, akiknek lehetősége van választani az iskolaotthon illetve a napközi között.

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola alsó tagozatának épülete A Felsőbüki Nagy Pál Általános
Iskola alsó tagozatának épülete

A szabadidő kulturált eltöltésére osztályonként mozilátogatást, kirándulást, élményfürdőt, klubdélutánt szerveznek az osztályfőnökök. Össziskolai szinten a Polgármesteri Hivatal anyagi segítségével túrákat szervezünk, ahol hazánk gyönyörű tájait ismerhetik meg főként hátrányos helyzetű tanulóink. Iskolánk szoros kapcsolatot ápol a helyi tűzoltósággal. Három korcsoportban versenyezhetnek tanulóink, akik később a helyi felnőtt tűzoltócsapat, illetve a polgárőrség tagjai lehetnek.

Nemzetközi kapcsolatunk van egy német iskolával, ahova évente csereakciókat szervezünk a nyelvtanulást és a sportolást is elősegítve. Az Európai Unióba való belépésünk óta még nyitottabbá váltak ezek a kapcsolatok, nem beszélve arról, hogy a németektől korszerű iskolai bútorokat, berendezéseket is kaptunk.

Tanulóinkat a helyben működő iskolaorvos, iskolafogorvos, védőnők kezelik, illetve felvilágosító munkánkat segítik. Nagy hangsúlyt fektetünk a drog terjedésének meglőzésére. A győri Petz Aladár Megyei Kórház III. sz. Pszichiátriai és Mentálhigiénés Osztályával közösen drogprevenciós pályázatot nyertünk. Itt tanulóink kortárs segítőkkel és szakemberekkel együtt képezhették magukat. Talán ennek tudható be, hogy iskolánkban nem volt ilyen eset. Ezt a prevenciós munkát tovább bővítettük, a Soproni Városi Rendőrségen dolgozó volt tanítványunk, Csiszár Péter törzszászlós tart előadásokat a DADA program keretében a 7. és 8. osztályosoknak.

Iskolánkban a minőségbiztosítás a Comenius program alapján folyik, minden évben felmérést végzünk tanulóink, szülők és az alkalmazottak körében. A szülők 99%-a biztonságban és jó kezekben tudja gyermekét itt, 86%-uk elégedett az iskola összes területével (oktatás, nevelés, tárgyi és személyi feltételek). Tanulóink 95%-a szeret ide járni, és második otthonának tekinti intézményünket. A felméréseket értékeljük, az esetleges hibákat, hiányosságokat próbáljuk minél előbb közösen megszüntetni.

Ahhoz, hogy tanulóinkat meg tudjuk tartani, naprakész, korszerű oktatást, nevelést kell intézményünkben biztosítani. Nagy hangsúlyt fektetünk az önképzésre, kollégáink a Megyei Pedagógiai Intézet által meghirdetett továbbképzéseken vesznek részt, illetve egyetemeken újabb szakot, mesteri fokozatot érnek el. Munkánk színvonalasabbá tételéhez jelenleg az

interaktív médiahordozók beszerzését tervezzük alapítványi pénzekből és más pályázati lehetőségekből.

Az Európai Unió ROP-os pályázatán nyertünk, így megkezdődött az iskola épületeinek rekonstrukciós felújítása (alsó tagozat, tornacsarnok, lelátó, uszoda). A TIOP és TÁMOP keretében tagintézményeinkkel közösen modern pedagógiai módszereket vezetünk be.

Diákblog

Gyereknap

Írta: Balázs, 2018. máj. 31.

Hétfőn ünnepeljük a gyereknapot! Minden osztály érdekes programon vesz részt.

Képgalériák

Határtalanul program

dht

Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola - Fertőszentmiklós

OM: 030670
Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Szent István u. 41-42.
Tel.: 99/544-178, Fax.: 99/544-179
Mobil: +36 20 438 2744
E-mail: fszisk@aplusnet.hu
Igazgató: Szántó Zoltán

Petőházi Tagintézmény

Cím: 9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 21.
Tel.: 99/382-091
E-mail: petohaza.iskola@gmail.com
Tagintézmény-vezető:
Sass Andrásné

A projektről

Azonosító száma: NYDOP-5.3.1/2F-2f-2009-0001
Projekt neve: „Változó Világ Tükrében!” A fertőszentmiklósi, mikrotérségi központi feladatokat ellátó általános iskola komplex fejlesztési programja”
Projekt leírás: itt olvasható

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Fertőszentmiklós Város Önkormányzata
9444. Fertőszentmiklós, Szent István u. 19.
Tel: 99-544-510
E-mail: fertoszentmiklos@fertoszentmiklos.hu
Weblap: www.fertoszentmiklos.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 1016. Budapest, Gellérthegy utca 30-32. Weblap: www.vati.hu

A weboldalt készítette: